Osmose-water

Om osmosewater te verkrijgen, wordt water behandeld met behulp van omgekeerde osmose. Het betreft hier een uniek zuiveringsproces op moleculair niveau. Het water wordt onder een mechanische druk door een half-doorlaatbaar membraan (filter) geperst, waarbij de zoutdelen achterblijven en worden afgevoerd.

Tijdens de waterbehandeling worden een aantal bestanddelen uit het water verwijderd, te weten:

  • 100% van alle bacteriën, virussen en pyrogenen
  • 90% tot 98% van alle mineralen en zouten
  • 95% tot 98% van alle zware metalen

Dit alles gebeurt in slechts één behandeling! Het resultaat na het filteren is puur kristal helder water, ofwel: osmose-water (ook wel gedemineraliseerd water). Tijdens het hele proces wordt geen enkel chemisch, milieuvervuilend product gebruikt. Het is een schone zuiveringstechniek met als enig afvalproduct een gedeelte van het voedingswater.